NEWSLETTER
e-mail:

 

SONDA

Czy jeste¶cie Pañstwo zainteresowani stworzeniem serwisu internetowego pomagaj±cego Waszym dzieciom w powtarzaniu materia³u szkolnego, przygotowuj±cego do egzaminów oraz umo¿liwiaj±cego zdobywanie ponadprogramowej wiedzy?

Tak

Nie

Ostatni news

5 X 2012 | autor:
Zapraszamy sobota 9:00

Zapraszamy!


W sobotê zaczynamy zajêcia z matematyki dla szóstoklasistów.


 S± jeszcze wolne miejsca na zajêcia z matematyki w ¶rodê i jezyka polskiego w poniedzia³ek.


Szczegó³owe informacje w zak³adce Kó³ka we Wroc³awiu 2012/13.

...
ALFIK MATEMATYCZNY 2012
5748040225
Regulamin

MAT 2013
7572890323
Regulamin

ENGLISH HIGH FLIER 2012
804-499-7245
215-592-9106

ENGLISH ACE 2013
Informacja
Regulamin

SPRACHDOKTOR 2013
Informacja
Regulamin

ALFIK HUMANISTYCZNY 2012
(315) 232-4006
Regulamin

OMNIBUS 2013
Informacja
6466190099


O Firmie

£owcy Talentów - JERSZ. Strona firmy, która poprzez konkursy dla dzieci i mlodziezy, rozwina umiejetnosci i poszerza zasób wiedzy Twojego dziecka.

Ostatnie newsy

Kontakt

£owcy Talentów "Jersz"
Wilczyn
ul. Dêbowa 2
55-120 Oborniki ¦l±skie

tel. 071-310-48-17
kom. 0-501-101-866

e-mail: (253) 276-5491

Agencja Interaktywna Whyblack